İşletmeye Alma

Wilo ürünlerinin sorunsuz olarak çalışabilmesi için müşterilerimize işletmeye alma hizmeti sunmaktayız.
İşletmeye alma (commissioning), bir Wilo ürününün veya ürün grubunun, bağlı bulunduğu mekanik ve elektrik tesisatı sistemi içindeki işlevine (çalışmasına) başlamadan önce, firmamız tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluşun personeli tarafından gerekli kontrollerinin yapılarak çevre ve çalışma koşullarının uygunluğunun saptanması, her türlü ayarların yapılarak ilk çalıştırılmasının sağlanması, işlevini düzgün bir şekilde yerine getirdiğinin görülmesi ve bunun işletmeye alma ve devir teslim formunun doldurularak ve müşteriyle karşılıklı olarak imzalanarak saptanması prosedürüdür. Müşteriyle özel anlaşma yapılmamış durumlarda, işletmeye alma hizmeti müşteri için ücretsizdir. İşletmeye alma hizmeti ve ürünlerin müşteriye devir teslimi, ilgili formun doldurulması ve müşteriyle beraber karşılıklı imzalanmasıyla tamamlanmış olmaktadır. İşletmeye alma formunun aslı, hizmeti veren kuruluşumuzda, bir kopyası da müşterimizde kalmalıdır. İşletmeye alma prosedürü tamamlanmış ürünlere o günden sonra verilecek her türlü hizmet "Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği"mize uygun olarak gerçekleştirilmektedir. İşletmeye alma işlemi yukarıda belirtilen şekilde yapılmamış ürünlere, firmamızın garanti ve satış sonrası hizmet verme zorunluluğu yoktur. Kardeş kuruluşlarımız veya bayilerimiz, satışı ister kendileri direkt yapmış olsunlar, isterse bir başka satıcı firma üzerinden dolaylı olarak yapmış olsunlar, işletmeye alma hizmetinin yukarıda açıklandığı şekilde gerçekleşebilmesi için gerekli organizasyonu sağlamak zorundadırlar. İşletmeye alma hizmetini veren kuruluşumuz, hizmet verdiği müşterisinin her türlü "Garanti ve Satış Sonrası Hizmetlerinden" sorumlu ve yetkili duruma gelir. Dolayısıyla müşterisine kendisine en kolay ulaşabileceği şekilde açık adresini, telefon, faks ve cep numaralarını içeren kartvizitini vermelidir. Mümkünse işletmeye aldığı ürünlerin bulunduğu mekana nemden ve çevre şartlarından en az etkilenen özellikte hazırlanmış bir adres etiketini yapıştırmalıdır.