Süpervizörlük

Bu hizmet, daha ziyade birden fazla ürünün bir arada kullanıldığı, proje bazlı, geniş kapsamlı uygulamalarda müşterilerimiz tarafından istenmektedir.

Satışı yapılan ürünlerimizin uygulama alanında nasıl yerleştirileceği, diğer tesisat ekipmanlarıyla nasıl ilişkilendirileceği, kullanılacak boru, armatür, bağlantı elemanı, elektrik kabloları vb. ekipmanın seçimi gibi konularda danışmanlık yapmak ve hatta bu ürünlerin tesisat montajı yapılırken başında durarak bir nevi kontrolörlük yapmak süpervizörlük hizmetinin kapsamını oluşturmaktadır. Süpervizörlük hizmeti isteğe bağlıdır ve ücrete tabidir. Süpervizörlük hizmeti almak isteyen müşterilerimiz merkezimize veya ilgili kardeş kuruluşumuza başvurarak hizmetin kapsamını, zamanını, yerini ve bedelini belirlemelidirler.